Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 10/2022

Ekon Ukr. 2022 (10): 3–14
https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.003

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

УДК 336.71 336.74

JEL: E42, E52, E58

ДАНИЛИШИН Богдан Михайлович1

1ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/57210695957
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4058-1191


ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ: ТАКТИКА ЕВОЛЮЦІОНІЗМУ І МОДЕРНІЗАЦІЯ


В умовах воєнної економіки забезпечення стабільності цінової динаміки через регулювання грошової пропозиції стикається з рядом фундаментальних перешкод, які суттєво знижують ефективність традиційних монетарних інструментів. Під час війни порушуються ринкові засади функціонування економіки, монетарні трансмісійні механізми адекватно не працюють, зростає роль держави в забезпеченні функціонування товарно-грошових відносин. Це потребує перегляду макростабілізаційної ролі монетарної політики. З урахуванням зазначеного узагальнено підходи до формулювання напрямів монетарної політики під час воєнного стану, обґрунтовано релевантні рекомендації для поточних умов України з використанням теоретичних джерел, консультативних і дослідницьких матеріалів міжнародних організацій і національних макроекономічних регуляторів, а також статистичних баз даних.
За результатами узагальнення теоретичних засад і світового досвіду обґрунтовано дизайн монетарного режиму воєнного періоду, який передбачає модифікацію таких аспектів, як: цільова спрямованість монетарної політики; композиція відсоткових ставок за базовими операціями центрального банку; гармонізація рішень монетарної політики з пріоритетами фіскальної політики; встановлення режиму фіксованого обмінного курсу; запровадження посиленого контролю за транскордонним рухом капіталів. Зроблено висновок, що в умовах воєнної економіки основний внесок монетарної політики в досягнення умов макроекономічної стабільності слід робити через ефективну взаємодію з урядом у напрямах забезпечення стабільного функціонування ринку державних запозичень, контрольованості руху капіталів, підтримки створення нових робочих місць і осередків генерування нової доданої вартості для ефективного замкнення нової грошової маси.


Ключові слова:монетарна політика; воєнний стан; макроекономічна стабільність; інфляція; обмінний курс.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 14) ЗавантажитиЗавантажень : 196
Стаття надійшла до редакції 5 серпня 2022 р.

Список використаної літератури

1. Gudmundsson T., Klyuev V., Medina L. et. al. Emerging Markets: Prospects and Challenges. International Monetary Fund. IMF Working Papers. February 2022. 22 p. URL: www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/02/18/Emerging-Markets-Prospects-and-Challenges-513389
2. Chiara F., Vannier B.H., Mircheva B. et al. Unconventional Monetary Policies in Emerging Markets and Frontier Countries. IMF Working Paper. January 2021. 71 p. URL: www.bookstore.imf.org/books/unconventional-monetary-policies-in-emerging-markets-and-frontier-countries
3. Stiglitz J. A Balanced Response to Inflation. Project Syndicate. 2022. Feb 07. URL: www.project-syndicate.org/commentary/inflation-causes-and-targeted-solutions-by-joseph-e-stiglitz-2022-02?barrier=accesspaylog
4. Hildebrand PH. The old inflation playbook no longer applies. Financial Times. 2022. Jan 27. URL: www.ft.com/content/1e59e952-c5cf-4c8e-983a-560170c87cda
5. Heldt E.C., Müller T. Bringing Independence and Accountability Together: Mission Impossible for the European Central Bank? Journal of European Integration. 2022. Vol. 44. Iss. 6. P. 837–853. doi.org/10.1080/07036337.2021.2005590