Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 10/2022

Ekon Ukr. 2022 (10): 51–60
https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.051

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ ЗА КОРДОНОМ

УДК 316.4.063.3

JEL: А13

ЛЕВІН Роман Якович1, ЯЦЕНКО Ганна Юріївна2

1ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4991-0246
2ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4117-1781


СПРИЙНЯТТЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНЦЯМИ ТА ІНШИМИ ЄВРОПЕЙЦЯМИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ У ЄС


Установлено, що в процесі інтеграції українських біженців у ЄС виникають непоодинокі випадки недостатнього взаємного розуміння учасників міжнаціонального спілкування. Характерними прикладами цього є контакти біженців з офіційними службами країн перебування. Біженці незадоволені тим, що швидкому й безпроблемному вирішенню питань перешкоджають незвичні бюрократичні регламенти, складні процедури, тривалі терміни очікування. Офіцери служб також незадоволені нерозумінням і неспокійним прийняттям біженцями передбачених правил. Обидві сторони взаємно незадоволені поведінкою одна одною. Ця поведінка здається незрозумілою і невиправданою, хоча насправді є цілком звичайною для іншої сторони. Але контрагентам бракує обізнаності про культурні особливості поведінки, прийнятій в іншій країні. Оскільки людська поведінка значною мірою зумовлюється цінностями, визначено особливості сприйняття важливості основних життєвих цінностей українцями і жителями інших країн ЄС. За даними об’єднаних 2017–2020 рр. проєктів World Values Survey і European Values Study було виконано вторинний аналіз соціологічних показників важливості шести основних складових життя: сім’ї, друзів і знайомих, роботи, вільного часу, релігії та політики для жителів восьми європейських країн з різних кластерів Світової мапи крос-культурних розбіжностей Інглхарта – Вельцеля. Визначено, що за більшістю показників у міжкраїнному порівнянні простежується значно більше спільного, ніж відмінного. Це є сприятливим чинником для налагодження доброго взаємного розуміння учасників міжнаціонального спілкування в процесі інтеграції українських біженців у ЄС. Для покращення взаєморозуміння запропоновано більше інформувати біженців про чинні правила надання адміністративних послуг і поширювати в публічному просторі країн перебування знання про національні особливості культурних норм, традицій, звичаїв і поведінки, характерних для різних європейських народів.


Ключові слова:цінності; біженці; інтеграція.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 51 - 60) ЗавантажитиЗавантажень : 124
Стаття надійшла до редакції 30 вересня 2022 р.

Список використаної літератури

1. Рущенко І.П. Великий вихід українського народу (феномен переміщених осіб 2022 року). Український соціум. 2022. № 2(81). С. 155–168. doi.org/10.15407/socium2022.02.155
2. Ручка А. Цінності та ціннісні зміни в новітній історії України. Інститут соціології НАН України. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 30 років незалежності. 2021. Вип. 8 (22). 620 с. С. 486–497.
3. Акуленко Л., Балакірєва О., Волосевич І. та ін. Світове дослідження цінностей в Україні. Київ, Український центр європейської політики, 2020. 216 с. URL: ucep.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/WVS_UA_2020_report_WEB.pdf
4. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития. М., Новое издательство, 2011. 464 с.