Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 2/2023

Ekon Ukr. 2023 (2): 3–16
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.02.003

УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА ПІД ЧАС ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РФ І В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

УДК 339.96

JEL: F15

КІСТЕРСЬКИЙ Леонід Леонідович1

1Донецький національний університет імені Василя Стуса; Інститут міжнародного ділового співробітництва, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-5993-763X


СТРАТЕГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ


Визначено й проаналізовано основні стратегічні принципи повоєнної відбудови України: управління ресурсами відновлення, ціннісний підхід до процесів реформування і відновлення, освіта з наголосом на підготовці фахівців з високими етичними цінностями. Післявоєнне відновлення лише розпочинає тривалий рух України на шляху високотехнологічного розвитку.
Обґрунтовано необхідність створення конкретної, узгодженої з країнами-донорами програми відновлення, яка дозволить Україні не лише перебудуватися на європейських засадах, а й отримати членство в євроатлантичних структурах. Визначено контури такої програми і шляхи її реалізації. На нинішньому етапі потрібна нова архітектура міжнародного розвитку, якою може стати коаліція на основі взаємодії багатьох сторін, що паралельно з відновленням України стимулюватиме її інтеграцію до ЄС. Детально проаналізовано процес налагодження координації діяльності донорів з реципієнтом як один з найважливіших і найскладніших елементів реалізації «плану Маршалла» в повоєнній відбудові України.
Розглянуто основні варіанти координаційних можливостей і запропоновано конкретний варіант координаційного механізму для сучасної України. Для подолання наявної системної кризи доцільно консолідовано використовувати тактичні й стратегічні реформаторські заходи. Невідкладними тактичними заходами є реформування системи управління і боротьба з корупцією, а стратегічними – відновлення верховенства права і етичних норм у економіці, тобто християнських цінностей. Обґрунтовано, що сьогодні людський капітал відіграє дедалі важливішу роль у глобальному середовищі, а освіта і наука стали ключовими елементами у визначенні якісних аспектів робочої сили. Показано, що успіхи «плану Маршалла» і реконструкції Південної Кореї на основі розвитку високих технологій завдячують не лише високоякісній структурі управління проектами, а й вихованню і залученню талановитих людей для їх реалізації.


Ключові слова:управління ресурсами; «план Маршалла»; ціннісній підхід; освіта; Південна Корея; євроінтеграція; підготовка кадрів; реформування; відновлення

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 16) ЗавантажитиЗавантажень : 192
Стаття надійшла до редакції 16 січня 2023 р.

Список використаної літератури

1. Кістерський Л.Л., Бурляй А.Б., Липова Т.В. План Маршалла для України. Стратегічна панорама. 2000. № 3-4. С. 90–97.
2. Колодко Гж.В. Економіка Нового прагматизму: тотожність, мета, методи. Економіка України. 2020. № 2. C. 3–23. doi.org/10.15407/economyukr.2020.02.003
3. A Social and Solidarity Economy: The Ukrainian Choice. Filipenko A.S. (Ed.). Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2017. 207 p. URL: www.cambridgescholars.com/product/978-1-4438-9522-4
4. Геєць В.М., Близнюк В.В., Никифорук О.І. Актуальні аспекти політики соці- альної якості в постконфліктній економіці України. Економіка України. 2022. № 6. C. 3–22. doi.org/10.15407/economyukr.2022.06.003
5. Smith A. The Theory of Moral Sentiments. São Paulo, 2006. 144 p.
6. Kistersky L., Marmazov V., Piliaiev I. Prospects for the East-West Civilizational convergence: Confucian Tradition Democracy in the Republic of Korea. Prague, 2021. 246 p. URL: r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2339