Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 2/2023

Ekon Ukr. 2023 (2): 96–100
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.02.096

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

УДК

JEL:

ШЕВЧЕНКО Ганна Миколаївна1

1ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAG-8703-2019
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-0817-7754


ЕКОСИСТЕМНІ АКТИВИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ОСНОВИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ


У рецензії на монографію «Прикладна теорія оцінювання екосистемних активів територіальних громад» колективу авторів за загальною редакцією О.О. Веклич наголошено на її актуальності, передусім, у зв’язку з руйнуванням української економіки і екосистем унаслідок повномасштабної воєнної агресії РФ проти України. Зазначено, що це перша українська книга, у якій досліджуються екосистемні активи. Новизна дослідження полягає в розширенні проблематики екосистемних активів на рівні місцевих спільнот, а саме в аспектах їх оцінювання, зокрема аналітико-прикладного алгоритму й методики розрахунку вартості екосистемних активів. Практичну значущість розробленого підходу обумовлено створенням на основі результатів оцінювання консультаційно-інформаційного підґрунтя для реального впровадження екосистемних послуг у практику прийняття і реалізації управлінських рішень у межах функціонування і розвитку територіальних громад.


Ключові слова:екосистемні активи; екосистемні послуги; алгоритм оцінювання; методика оцінювання; вартість; територіальна громада

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 96 - 100) ЗавантажитиЗавантажень : 17
Стаття надійшла до редакції 23 січня 2023 р.

Список використаної літератури

1. Петрушенко М.М., Шевченко Г.М. Дизайн механізмів використання природних активів. Моногр. Одеса, Астопринт, 2021. 208 с.
2. Веклич О.О., Бойко Є.О., Колмакова В.М., Патока І.В. Прикладна теорія оцінювання екосистемних активів територіальних громад. Моногр. За ред. О.О. Веклич. Суми, Університетська книга, 2022. 246 с.


-->