Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 8/2023

Ekon Ukr. 2023 (8): 28–46
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.08.028

УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА ПІД ЧАС ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РФ І В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

УДК 339.545

JEL: F14, Q02, Q17

ОСТАШКО Тамара Олексіївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Research ID : http://www.researcherid.com/rid/ https://www.webofscience.com/wos/author/record/HPD-5755-2023
OrcID ID : https://orcid.org/ https://orcid.org/0000-0001-5550-5864


ЗЕРНОВИЙ ЕКСПОРТ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ


Досліджено шляхи і проблеми зернового експорту України в умовах війни. Основними шляхами відновлення експорту зерна є «смуги солідарності» Україна – ЄС і Чорноморська зернова ініціатива. Проте ці заходи лише частково вирішили проблему експорту зерна з України у 2022 – на початку 2023 р. У 2022 р. відбулося зменшення обсягів експорту українського зерна на 32,6 % порівняно з обсягами попереднього року. Повномасштабна воєнна агресія РФ проти України спричинила різке зростання світових цін на пшеницю, а започаткування «смуг солідарності» й морського зернового коридору посприяли їх суттєвому зниженню, зокрема на зерно. Проте вітчизняні виробники зерна і експортери не змогли скористатися зростанням світових цін на зерно у 2022 р. через збільшення транспортних видатків при перевезенні до портів, зростання маржі посередників з урахуванням ризиків воєнного часу, підвищення вартості фрахту суден тощо. Відповідні втрати в ціні зерна при експорті з України перекладаються по зерновому ціновому ланцюгу переважно на нижню його ланку – виробника зерна. Частка виробника (на умовах EXW) у експортній ціні пшениці 2-го класу зменшилася з 80 % на початку дії морського зернового коридору до 67 % при експорті морським зерновим коридором у лютому 2023 р.
Серйозні ризики для повоєнного відновлення українського експорту зерна становлять процеси релокації торговельних потоків на традиційних ринках експорту зернових з Чорноморського регіону, пов’язані, насамперед, із заміщенням українського зерна російським. Розвитку українського зернового експорту сприяло б максимальне дистанціювання від РФ у торговельній політиці щодо експорту продукції у межах Чорноморського регіону за рахунок залучення до торговельних потоків Середземноморського регіону з використанням конвенції щодо правил походження Пан-Євро-Мед.


Ключові слова:зерновий експорт; «смуги солідарності»; Чорноморська зернова ініціатива; світові ціни; ціни виробників.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 28 - 46) ЗавантажитиЗавантажень : 36
Стаття надійшла до редакції 8 червня 2023 р.

Список використаної літератури

1. Осташко Т.О. Сільськогосподарський експорт України в умовах війни і шляхи його відновлення. Економіка України. 2022. № 5. С. 26–37. doi.org/10.15407/economyukr.2022.05.026
2. Бородіна О.М. Воєнні загрози глобальній продовольчій безпеці та перші міжнародні реакції щодо подолання їх наслідків: політекономічний зріз. Економіка України. 2022. № 6. С. 41–53. doi.org/10.15407/economyukr.2022.06.041
3. Priss O., Pugachov M., Pugachov V., Yaremko I., Shchabelska V.  The development of the world economy and the impact of the global food crisis 2022–2023. Economic Affairs. 2023. Vol. 68 (01s). P. 35–42. URL: www.proquest.com/scholarly-journals/development-world-economy-impact-global-food/docview/2804344934/se-2
4. Benton T.G., Froggatt A., Wellesley L. The Ukraine war and threats to food and energy security. Cascading risks from rising prices and supply disruptions. Research Paper. April 2022. URL: www.chathamhouse.org/sites/default/files/2022-04/2022-04-12-ukraine-war-threats-food-energy-security-benton-et-al_0.pdf
5. Cramon-Taubadel S. Von. Russia’s invasion of Ukraine – implications for grain markets and food security. AGRAR DEBATTEN. 2022. Mar 07. 2022. URL: agrardebatten.de/agrarzukunft/russias-invasion-of-ukraine-implications-for-grain-markets-and-food-security/
6. Rose A., Zhenhua C., Dan W. The economic impacts of Russia – Ukraine war export disruptions of grain commodities. Applied Economic Perspectives and Policy. 2023. Vol. 45 (2). P. 645–665. URL: onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/aepp.13351
1. Кваша С.М. Заходи аграрної політики в забезпеченні продовольчої безпеки. У: Продовольча та екологічна безпека у воєнний і післявоєнний часи: правові виклики для України та світу. Міжн. науково-практ. конф. (Київ, 16 вересня 2022). Київ, НУБІП, 2022. 298 с. С. 17–23. URL: nubip.edu.ua/sites/default/files/u381/zbirka_1.pdf#page=18