Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 8/2023

Ekon Ukr. 2023 (8): 47–60
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.08.047

УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА ПІД ЧАС ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РФ І В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

УДК 330.101.541-047.44:[330.31:341.38](477)

JEL: E00, E17, E69

СКРИПНИЧЕНКО Марія Іллівна1, КУЗНЄЦОВА Лідія Іллівна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-3804-9857
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-8711-7487


ВИКЛИКИ З БОКУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА МАКРОДИНАМІКУ


Наслідками повномасштабної війни в Україні вже стали: величезні руйнування практично всіх видів інфраструктури, загибель тисяч військових і цивільних громадян України, міграція мільйонів біженців за кордон. Руйнування інфраструктури знищило активи підприємств, ускладнило або розірвало логістичні ланцюги поставок і сировини, і готової продукції. Украй важке становище склалося в аграрному секторі, де забруднюється і руйнується головне багатство країни – родючі сільськогосподарські угіддя.
Подальший розвиток економічної ситуації в українській економіці складно прогнозувати, головним чином, через те, що війна триває і господарська система щодня зазнає нових втрат. Залишаються невизначеними наслідки воєнних дій на тих територіях, які мають бути звільнені, так само як і терміни закінчення воєнних дій. Проте вже нині очевидно, що основними викликами для попиту і пропозиції, з якими стикнеться економіка України в короткостроковій перспективі, стануть зруйнована інфраструктура, пошкоджені або заміновані сільськогосподарські угіддя, істотне падіння доходів населення і масштабність його міграції за межі країни. Усе це негативно впливатиме на споживчий попит внутрішнього ринку в цілому і сферу послуг зокрема, а пропозиція українських виробників окремих споживчих товарів залишатиметься недостатньою для задоволення навіть звуженого попиту внутрішнього ринку. За умов припинення воєнних дій на території України до кінця поточного року динаміка ВВП України вийде з глибокої минулорічної рецесії, але буде від’ємною за підсумками 2023 р.


Ключові слова:наслідки воєнних дій; попит внутрішнього і зовнішнього ринків; пропозиція українських товаровиробників; валовий внутрішній продукт.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 47 - 60) ЗавантажитиЗавантажень : 129
Стаття надійшла до редакції 25 травня 2023 р.

Список використаної літератури

1. Abhijit B.V., Duflo E. Good Economics for Hard Times: Better Answers to Our Biggest Problems. Penguin Random House, 2019. URL: gdsnet.org/BanerjeeandDufloGoodEconomicsforHardtimes2019.pdf
2. Іванов С.В. Економічне відновлення і розвиток країн після збройних конфліктів та воєн: невтрачені можливості для України. Економіка України. 2019. № 1. С. 75–89. doi.org/10.15407/economyukr.2019.01.075
3. Скрипниченко М.І. Макроекономічні оцінки і прогнози повоєнного відновлення економіки України. Економічна теорія. 2022. № 2. С. 29–43. doi.org/10. 15407/etet2022.02.029
4. Скрипниченко М.І., Кузнєцова Л.І., Білоцерківець О.Г. Сценарні макрооцінки післявоєнної відбудови економіки України. Економіка і прогнозування. 2022. № 3. С. 48–74. doi.org/10.15407/eip2022.03.048