Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 12/2023

Ekon Ukr. 2023 (12): 3–22
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.12.003

СТАЛИЙ ТА ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК, ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І «ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕХІД»

УДК 338.2:336.76:504.03

JEL: E22, Q56

ЩЕРБАКОВА Олена Анатоліївна1

1Національний банк України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0009-0001-4044-4672


РОЛЬ ЗЕЛЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ У ФІНАНСУВАННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ


Активне формування ринків зелених облігацій пов’язано з виконанням завдань кліматичного переходу відповідно до Цілей сталого розвитку ООН у частині досягнення умов кліматичної нейтральності. Ринок зелених облігацій може надати Україні доступ до глобальних фінансових ресурсів для цілей післявоєнної відбудови і структурної перебудови національної економіки на якісно новому технологічному рівні на принципах сталого розвитку.
Визначено, що проблематику наукових досліджень ринків зелених облігацій зосереджено навколо питань оцінювання їх впливу на сталий розвиток, стандартизації зелених облігацій, оцінювання премії за ризик таких облігацій, впливу емісії зелених облігацій на розвиток фондових ринків, обґрунтувань передумов ефективного розвитку ринків зелених облігацій.
Систематизовано види зелених облігацій за типом забезпечення активами емітента. Узагальнено рекомендації міжнародних організацій щодо розвитку каналів залучення приватного капіталу у фінансування проєктів сталого розвитку. Акцентовано увагу на проблемі стандартизації зелених облігацій відповідно до міжнародних принципів, а саме: цільове призначення облігацій, прозорість звітності емітента, наявність механізмів управління залученими коштами, оцінювання результатів проєкту. Встановлено, що впровадження таких стандартів полегшує надходження коштів інвесторів у цільові проєкти сталого спрямування і дозволяє контролювати цей процес.
Визначено, що найбільш проблемними питаннями розвитку ринку зелених облігацій в Україні є їх стандартизація, запровадження стандартів фінансової і нефінансової звітності щодо розкриття кліматичної інформації, запровадження державних стимулів для емітентів зелених облігацій та інвесторів, розвиток інфраструктури фондового ринку і диверсифікація фінансових інструментів, посилення прав інвесторів, популяризація ідей сталого відновлення в суспільстві.


Ключові слова:зелені облігації; сталий розвиток; зелені інвестиції

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 22) ЗавантажитиЗавантажень : 100
Стаття надійшла до редакції 3 листопада 2023 р.

Список використаної літератури

1. Cortellini G., Panetta I.C. Green Bond: A Systematic Literature Review for Future Research Agendas. Journal of Risk and Financial Management. 2021. Vol. 14. Iss. 12: 589. doi.org/10.3390/jrfm14120589
2. Mathews J., Kidney S. Climate bonds: mobilizing private financing for carbon management. Carbon Management. 2010. Vol. 1. Iss. 1. P. 9-13. doi.org/10.4155/cmt.10.15
3. Mathews J., Kidney S., Mallon K., Hughes M. Mobilizing private finance to drive an energy industrial revolution. Energy Policy. 2010. Vol. 38. Iss. P. 3263-3265. doi.org/10.1016/j.enpol.2010.02.030
4. Wood D., Grace K. Brief Note on the Global Green Bond Market. IRI Working Paper. February 2011. 5 p. URL: iri.hks.harvard.edu/files/iri/files/iri_note_on_the_global_green_bonds_market.pdf
5. Febi W., Schäfer D., Stephan A., Sun C. The impact of liquidity risk on the yield spread of green bonds. Finance Research Letters. 2018. Vol. 27. P. 53-59. doi.org/10.1016/j.frl.2018.02.025
6. Immel M., Hachenberg B., Kiesel F., Schiereck D. Green bonds: shades of green and brown. Journal of Asset Management. 2021. Vol. 22. Iss. 2. P. 96-109. doi.org/10.1057/s41260-020-00192-z
7. Wang J., Chen X., Li X., Yu J., Zhong R. The market reaction to green bond issuance: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal. 2020. Vol. 60. 101294. doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101294
8. Barua S., Chiesa M. Sustainable financing practices through green bonds: What affects the funding size? Business Strategy and the Environment. 2019. Vol. 28. Iss. 6. P. 1131-1147. doi.org/10.1002/bse.2307
9. Budina N., Ebeke C., Jaumotte F. et al. Structural Reforms to Accelerate Growth, Ease Policy Trade-Offs, and Support the Green Transition in Emerging Market and Developing Economies. International Monetary Fund. Sep 2023. 48 p. URL: www.imf.org/-/media/Files/Publications/SDN/2023/English/SDNEA2023007.ashx
10. Alonso-Conde A.-B., Rojo-Suárez J. On the Effect of Green Bonds on the Profitability and Credit Quality of Project Financing. Sustainability. 2020. Vol. 12. Iss. 16. 6695. doi.org/10.3390/su12166695
11. Russo A., Mariani M., Caragnano A. Exploring the determinants of green bond issuance: Going beyond the long-lasting debate on performance consequences. Business Strategy and the Environment. 2021. Vol. 30. P. 38-59. doi.org/10.1002/bse.2608
12. Pham L., Huynh T. How does investor attention influence the green bond market? Finance Research Letters. 2020. Vol. 35. 101533. doi.org/10.1016/j.frl.2020.101533
13. Shaydurova A., Panova S., Fedosova R. Zlotnikova G. Investment Attractiveness of “Green” Financial Instruments. Journal of Reviews on Global Economics. 2018. Vol. 7. P. 710-715. doi.org/10.6000/1929-7092.2018.07.65
14. Broadstock D., Cheng L. Time-varying relation between black and green bond price benchmarks: Macroeconomic determinants for the first decade. Finance Research Letters. 2019. Vol. 29. P. 17-22. doi.org/10.1016/j.frl.2019.02.006
15. Kanamura T. Are green bonds environmentally friendly and good performing assets? Energy Economics. 2020. Vol. 88. 104767. doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104767
16. Reboredo J. Green bond and financial markets: Co-movement, diversification and price spillover effects. Energy Economics. 2018. Vol. 74. P. 38-50. doi.org/10.1016/j.eneco.2018.05.030
17. Jakubik P., Uguz S. Impact of green bond policies on insurers: evidence from the European equity market. Journal of Economics and Finance. 2021. Vol. 45. P. 381-393. doi.org/10.1007/s12197-020-09534-4
18. Monasterolo I., Raberto M. The EIRIN Flow-of-funds Behavioural Model of Green Fiscal Policies and Green Sovereign Bonds. Ecological Economics. 2018. Vol. 144. P. 228-243. doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.07.029
19. Tu С., Rasoulinezhad E., Sarker T. Investigating solutions for the development of a green bond market: Evidence from analytic hierarchy process. Finance Research Letters. 2020. Vol. 34. 101457. doi.org/10.1016/j.frl.2020.101457
20. Tolliver С., Keeley А., Managi S. Drivers of green bond market growth: The importance of Nationally Determined Contributions to the Paris Agreement and implications for sustainability. Journal of Cleaner Production. 2020. Vol. 244. 118643. doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118643
21. Stein P., Rooprai G., Kludovacz T. Raising $23 Trillion Greening Banks and Capital Markets for Growth. G20 Input Paper on Emerging Markets. International Finance Corporation. 2018. Oct 14. URL: www.ifc.org/en/insights-reports/2018/201810-g20-paper-sustainable-banking (дата звернення: 01.11.2023).