Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 9/2020

Ekon Ukr. 2020 (9): 5–20
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.09.005

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 338.001.36:004

JEL: O11, O33, P52

ЯНОВСЬКА Вікторія Петрівна1

1Державний університет інфраструктури та технологій, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAE-9070-2019
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-0648-3643


ІНТЕНСИВНІСТЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


Стрімкий розвиток і активне поширення цифрових технологій створюють нові можливості продукування матеріальних благ і поліпшення якості життя та сприяють підвищенню ефективності й конкурентоспроможності компаній, галузей, регіонів, країн у цілому. Одночасно їх нерівномірне запровадження і використання породжують локальні та глобальні цифрові розриви. У контексті системи «економіка –– суспільство» цифрова нерівність стає динамічною загрозою, усунення якої вимагає подолання інфраструктурних обмежень і забезпечення якісних цифрових трансформацій.
Визначено національні особливості та перспективи цифровізації України як платформи розвитку національної економіки, для чого встановлено закономірності прояву процесу цифровізації та швидкості поширення Інтернету, надано кількісну характеристику стану і визначено тенденції розвитку цифрової інфраструктури України, виконано міжнародні порівняння за показником «цифрового» населення.
Результати дослідження показують, що в Україні головними трендами розвитку ринку телекомунікаційних послуг є зміна споживчих переваг, трансформація ринку, індивідуалізація споживання, цифровізація ринкових сегментів і населення, формування широкосмугової моделі споживання та бездротового середовища. Залежно від зміни масштабів покриття, інтенсивності процесів цифровізації та швидкості поширення Всесвітньої мережі в цілому та серед приватних користувачів виокремлено три періоди поширення Інтернету: період повільної цифровізації, період стрімкого розповсюдження, період уповільнення темпів розбудови ринкового сегмента. Подальші порівняння засвідчили, що зростання двох останніх періодів дозволило подолати цифровий розрив «Україна –– світ» і наблизити відносні оцінки «цифрового» населення України до відносних оцінок глобального «цифрового» населення. Окреслено дворічні перспективи подолання Україною цифрового розриву з ЄС при збереженні експоненціальних тенденцій розвитку цифрової інфраструктури, що вимагає запровадження активної державної та регіональної політики з підтримки та реалізації проєктів цифрових трансформацій. Уповільнення швидкості розвитку цифрової інфраструктури зумовить подовження періоду усунення цього цифрового розриву.


Ключові слова:цифрова економіка; інформаційне суспільство; цифровізація; цифрова трансформація; цифрові технології; інформаційно-комунікаційні технології; розвиток; інтенсивність зростання; цифрова зрілість

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 5 - 20) ЗавантажитиЗавантажень : 188
Стаття надійшла до редакції 29 квітня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Gopinath G. Foreword / World Economic Outlook, 2020. –– April. –– 2 р.
2. Koeze E., Popper N. The Virus Changed the Way We Internet // The New York Times. –– 2020. –– April 7 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?auth=login-google
3. Угніва С. Zoom-ефект. Як глобальний карантин став золотим часом для американського сервісу відеоконференцій // НВ. –– 2020. –– 11 квіт. [Електронний ресурс]. –– Режим достпу : nv.ua/ukr/biz/tech/zoom-yak-karantin-zrobiv-nadpopulyarnim-servis-videokonferenciy-ostanni-novini-50081237.html
4. Yanovska V. Digital Transformation of the Ukrainian Economy: Digitization and Transformation of Business Models ; [V. Yanovska, O. Levchenko, V. Tvoronovych, A. Bozhok] / Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» (NTI-UkrSURT 2019). –– Kharkiv, 2019. –– June 6––8, –– Vol. 67. –– 5 p.
5. Erixon F., Lamprecht Ph. The Next Steps for the Digital Single Market: From Where do We Start? Five Freedoms. Project at ECIPE / Policy Brief. –– 2018. –– No. 2. –– 15 р.
6. Чернявська О.В. Національна економіка : навч. посіб. –– К. : Алерта, 2018. –– 502 с.
7. Дубов Д.В., Ожеван М.А. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України : аналіт. доп. –– К. : НІСД, 2013. –– 112 с.