Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 11/2021

Ekon Ukr. 2021 (11): 23–38
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.11.023

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

УДК 332.146.2:336.027:352

JEL: F02, O18, R10

ОЛЕКСЮК Ганна Василівна1, КУЙБІДА Степан Васильович2, ЛИСЯК Наталія Михайлівна3, ПОПАДИНЕЦЬ Назарій Миколайович4

1Навчально-науковий інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-3180-4664
2Департамент економічної політики Львівської ОДА, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-0818-9122
3Навчально-науковий інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-8228-016X
4Навчально-науковий інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/R-6226-2017
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7556-6135


ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОЄДНАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ, ПРОСТОРОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПІДХОДІВ


Досліджено комплексне просторове та економічне планування розвитку територіальних громад на умовах їх поєднання, яке сприятиме ефективному управлінню територіями і забезпеченню інтегрованого сталого розвитку територій для майбутніх поколінь. Висвітлено особливості законодавства щодо нових положень просторового й економічного планування територій територіальних громад, здійснено порівняння основних підходів до розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, Концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади і Стратегії розвитку громади. Побудовано схему зв’язків елементів при формуванні означених Комплексного плану, Концепції та Стратегії.
Встановлено, що на законодавчому рівні прийнято положення щодо спільних підходів до формування ключових документів просторового і економічного планування розвитку територій територіальних громад, єдність документації із землеустрою та містобудівної документації на місцевому рівні.
Показано, що Концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади є основою й певним «містком» для поєднання засад і показників при формуванні Комплексного плану просторового розвитку території територіальних громад і Стратегії розвитку громади. Формування Концепції пропонується здійснювати на основі попереднього концептуально-структурного моделювання ендогенного потенціалу територіальних громад, з допомогою якого встановити особливості наявного потенціалу за його елементами (природно-ресурсним, виробничо-інфраструктурним, трудовим, соціально-культурним та ін.), що мають місце в кожній громаді залежно від її особливих і загальних характеристик.
Доведено, що моделювання потенціалу територіальних громад здійснюється на основі встановлення, інтегрування, об’єднання, поєднання, взаємопроникнення зв’язків і залежностей у теперішньому часі та їх інтерпретації (проєктування, перенесення) на відповідну часову перспективу (п’ять, десять і більше років).


Ключові слова:комплексний план просторового розвитку території; концепція інтегрованого розвитку території; стратегія розвитку громад; містобудівна і землевпорядна документація; концептуально-структурна модель; інтегрований розвиток; соціально-економічний пріоритет.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 23 - 38)
Стаття надійшла до редакції 9 липня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем : моногр. – К. : Видавничий дім А.С.С, 2004. – 400 с.
2. Олексюк Г.В., Лисяк Н.М., Попадинець Н.М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності // Економіка України. – 2019. – № 3 (688). – С. 52–69 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2019.03.052).
3. Бузун О.О. Концепт інтегрованого розвитку самоврядних територій // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2018. – Вип. 4 (39). – С. 159–165.
4. Габрель М., Олійник І., Габрель М. Рекомендації з просторового планування міст та територій : Для державних службовців з просторового планування міст та територій. – Львів, 2008. – 192 с.
5. Гринчишин І.М., Біль М.М., Лещух І.В., Патицька Х.О., Попадинець Н.М. Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання ендогенного потенціалу / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2019. – 300 с.
6. Іванов Є. Геокадастрові дослідження гірничопромислових територій : моногр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 372 с.-->