Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 4/2015

Ekon Ukr. 2015 (4): 6–11

УДК

JEL:

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович1

1ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/ 57194145214
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-2895-6114


ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДІВ “ПЛАНУ МАРШАЛЛА” ДЛЯ УКРАЇНИ


Викладено аргументи “за” і “проти” застосування “плану Маршалла” в Україні на фоні характеристики “соціального портрета” українського суспільства, яке має бути схильним до перегляду цінностей з тим, щоб мати успіх у довгостроковій перспективі.


Ключові слова:

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 6 - 11) ЗавантажитиЗавантажень : 105
Оригінал cтатті російською мовою (cтор. 6 - 11) ЗавантажитиЗавантажень : 89
Стаття надійшла до редакції 12 лютого 2015 р.

Список використаної літератури

1. Най Дж.С. Будущее власти. – М. : АСТ, 2014.
2. Общество без доверия ; [под ред. Е. Головахи, Н. Костенко, С. Макеева]. – К. : Институт социологии НАН Украины, 2014.
3. Даймонд Дж. Коллапс. Как и почему одни общества приходят к процветанию, а другие – к гибели ; [пер. с англ.]. – М. : Астрель: CORPUS, 2011. – 800 с.