Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 9/2022

Ekon Ukr. 2022 (9): 21–44
https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.09.021

УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА ПІД ЧАС ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РФ І В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

УДК 332.13:332.12

JEL: R23, R30, R58, H56, H72

МЕЛЬНИК Мар'яна Іванівна1, ЛЕЩУХ Ірина Володимирівна2

1ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-8869-8666
2ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
OrcID ID : https://orcid.org/http://orcid.org/0000-0002-3860-0728


ВПЛИВ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ НА ЕНДОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ


Ендогенний потенціал є фундаментом соціально-економічного розвитку регіонів і держави в цілому, джерелом їх соціально-економічного прогресу. Війна РФ проти України спричинила безпрецедентну гуманітарну кризу, зниження економічної динаміки і втрату ендогенного потенціалу регіонів країни. Проаналізовано масштаби втрат ендогенного потенціалу регіонів України в умовах війни. Показано втрати людського і трудового капіталів регіонів країни через міграцію населення за кордон, а також внутрішнє переміщення з регіонів, де ведуться активні бойові дії, у більш безпечні області. Розраховано приблизний обсяг втрат споживчого попиту регіонами України внаслідок внутрішнього переміщення населення; виявлено посилення міжрегіональних диспропорцій споживчого попиту, зумовлене переміщенням населення з регіонів, де ведуться бойові дії, у більш спокійні регіони. Розраховано, що станом на початок червня з української економіки за кордон «перемістилося» приблизно 1,9 млрд дол. споживчого попиту. Виявлено зниження якості та рівня життя наявного населення України, а також його соціально-психологічну дезадаптацію в умовах війни.
Проаналізовано поведінку бізнесу і встановлено масштаби його втрат, які мали місце в перші місяці війни, показано основні напрями адаптації до нових умов діяльності – релокація виробничих потужностей і працівників, галузева трансформація бізнесу.
Розглянуто вплив втрат ендогенного потенціалу регіонів України в умовах війни на недоотримання доходів місцевими бюджетами. Вказано на посилення ролі місцевого малого бізнесу в наповненні регіональних бюджетів у частині акумулювання місцевих податків і зборів.


Ключові слова:українсько-російська війна; ендогенний потенціал регіону; втрата людського потенціалу; втрата робочих місць; доходи місцевих бюджетів; релокація.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 21 - 44) ЗавантажитиЗавантажень : 311
Стаття надійшла до редакції 8 липня 2022 р.

Список використаної літератури

1. Геєць В.М. Про оцінку економічних втрат України внаслідок збройної агресії РФ. Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 30 березня 2022 року. Вісник Національної академії наук України. 2022. Вип. 5. С. 30–38.
2. Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Ципліцька О.О., Гахович Н.Г. Наслідки повномасштабної воєнної агресії РФ для української промисловості. Економіка України. 2022. № 5. С. 3–25. doi.org/10.15407/economyukr.2022.05.003
3. Лібанова Е.М. Про оцінювання масштабів і наслідків вимушених зовнішніх міграцій населення України. Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 23 березня 2022 року. Вісник Національної академії наук України. 2022. Вип. 5. С. 17–23.