Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

2021 № 7

Economika Ukrainy 2021; 7
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.07


ГЛОБАЛІЗАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Ekon. Ukr. 2021; 7:3-4

ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ekon. Ukr. 2021; 7:5-13https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.07.005

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна

НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ ЧИННИКАМ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ У СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ekon. Ukr. 2021; 7:14-26https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.07.014

КОРАБЛІН Сергій Олександрович

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЧИННИК ПРОТИДІЇ COVID-19

Ekon. Ukr. 2021; 7:27-40https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.07.027

ШАРОВ Олександр Миколайович

ДЕРЖАВА І РИНОК В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: БОРОТЬБА ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ ЧИ СИНЕРГІЯ ВЗАЄМОДІЇ?

Ekon. Ukr. 2021; 7:41-53https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.07.041

МАНЦУРОВ Ігор Германович, ХРАПУНОВА Яна Володимирівна, ОМЕЛЬЧЕНКО Валерій Павлович

ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ekon. Ukr. 2021; 7:54-74https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.07.054

БОРЗЕНКО Олена Олександрівна

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Ekon. Ukr. 2021; 7:75-83https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.07.075

ПЛОТНІКОВ Олексій Віталійович

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ УКРАЇНИ

Ekon. Ukr. 2021; 7:84-92https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.07.084