Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

2022 № 10

Economika Ukrainy 2022; 10
https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ


ДАНИЛИШИН Богдан Михайлович

ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ: ТАКТИКА ЕВОЛЮЦІОНІЗМУ І МОДЕРНІЗАЦІЯ

Ekon. Ukr. 2022; 10:3-14https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.003

КОЗЮК Віктор Валерійович

ПОВОЄННЕ ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ: КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ

Ekon. Ukr. 2022; 10:15-34https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.015

БУБЛИК Євген Олександрович

ПОСИЛЕННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЕСКАЛАЦІЇ ВОЄННИХ ДІЙ

Ekon. Ukr. 2022; 10:35-50https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.035

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ ЗА КОРДОНОМ


ЛЕВІН Роман Якович, ЯЦЕНКО Ганна Юріївна

СПРИЙНЯТТЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНЦЯМИ ТА ІНШИМИ ЄВРОПЕЙЦЯМИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ У ЄС

Ekon. Ukr. 2022; 10:51-60https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.051

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА


ЛЯШЕНКО Ольга Федорівна, ЧУКАЄВА Ірина Костянтинівна

ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНИХ РІШЕНЬ НА ЕНЕРГЕТИЧНУ БЕЗПЕКУ

Ekon. Ukr. 2022; 10:61-75https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.061

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


ХВЕСИК Михайло Артемович, ІЛЬЇНА Марія Володимирівна

ЕКОСИСТЕМНІ ПЛАТЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

Ekon. Ukr. 2022; 10:76-92https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.10.076
-->