Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

2023 № 2

Economika Ukrainy 2023; 2
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.02

УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА ПІД ЧАС ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РФ І В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ


КІСТЕРСЬКИЙ Леонід Леонідович

СТРАТЕГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Ekon. Ukr. 2023; 2:3-16https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.02.003

НОВІКОВА Ольга Федорівна, ШАМІЛЕВА Лариса Леонідівна, ХАНДІЙ Олена Олексіївна

ОЦІНЮВАННЯ РОЗБАЛАНСОВАНОСТІ ТРУДОВОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ І МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Ekon. Ukr. 2023; 2:17-54https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.02.017

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА


ФАРЕНЮК Яна Валеріївна, ЧОРНОУС Галина Олександрівна

ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У XXI ст.

Ekon. Ukr. 2023; 2:55-72https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.02.055

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ


БЛИЗНЮК Вікторія Валеріївна, ЯЦЕНКО Любов Дмитріївна

ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Ekon. Ukr. 2023; 2:73-95https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.02.073

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ


ШЕВЧЕНКО Ганна Миколаївна

ЕКОСИСТЕМНІ АКТИВИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ОСНОВИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ

Ekon. Ukr. 2023; 2:96-100https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.02.096
-->