Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

2020 № 10

Economika Ukrainy 2020; 10


ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ЯКІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ekon. Ukr. 2020; 10:3-18

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА


НОВИЦЬКА Надія Володимирівна, ХЛЄБНІКОВА Інна Ібрагимівна

ВПЛИВ АКЦИЗНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РИНКУ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

Ekon. Ukr. 2020; 10:19-33

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ


ЛУНІНА Інна Олександрівна, БІЛОУСОВА Олена Станіславівна, ФРОЛОВА Наталія Борисівна

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Ekon. Ukr. 2020; 10:34-53

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ


ВАСИЛЬЄВ Олексій Миколайович

СКОРИНГОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ

Ekon. Ukr. 2020; 10:54-62

З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


САЛІХОВА Олена Борисівна, ГОНЧАРЕНКО Дар'я Олегівна

ПОЛІТИКА РОЗБУДОВИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В НІМЕЧЧИНІ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ekon. Ukr. 2020; 10:63-86