Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

2020 № 7

Economika Ukrainy 2020; 7


ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович

ВІД СТАБІЛЬНОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ ДО СТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Ekon. Ukr. 2020; 7:3-4

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна

ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ekon. Ukr. 2020; 7:5-13

ШАРОВ Олександр Миколайович

«КОРОНА-ТЕСТ» ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ

Ekon. Ukr. 2020; 7:14-26

БОРЗЕНКО Олена Олександрівна

ЗМІНИ НА СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ ПІД ВПЛИВОМ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ СУЧАСНОСТІ

Ekon. Ukr. 2020; 7:27-34

ШЕМАЄВА Людмила Григорівна, ЖАЛІЛО Ярослав Анатолійович, ГЛАДКИХ Дмитро Михайлович, КАСПЕРОВИЧ Юлія Володимирівна, ЛОНДАР Лідія Панасівна, ДЕШКО Антоніна Леонідівна

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ЗМІЦНЕННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ekon. Ukr. 2020; 7:35-54

ПЕТРИК Олександр Іванович, КУЗНЄЦОВА Анжела Ярославівна

МАКРОПРУДЕНЦІЙНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ КРИЗИ

Ekon. Ukr. 2020; 7:55-63

ПЛОТНІКОВ Олексій Віталійович

МІНІМІЗАЦІЯ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ УКРАЇНИ

Ekon. Ukr. 2020; 7:64-73

МОКІЙ Анатолій Іванович, АНТОНЮК Катерина Іванівна, АНТОНЮК Дмитро Анатолійович

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ekon. Ukr. 2020; 7:74-87

ПІЛЯЄВ Ігор Славович

АЗІЙСЬКИЙ БАНК ІНФРАСТРУКТУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: РОЛЬ І ТРЕНДИ ВПЛИВУ НА МІЖНАРОДНУ ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ

Ekon. Ukr. 2020; 7:88-107

ПАНФІЛОВА Тамара Олександрівна

КОНВЕРГЕНЦІЯ ТА ДИВЕРГЕНЦІЯ СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ КРАЇН –– ЧЛЕНІВ ЄС І УКРАЇНИ

Ekon. Ukr. 2020; 7:108-120

РЕДЗЮК Євгеній Васильович

ІНСТРУМЕНТИ ФОНДОВОГО РИНКУ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

Ekon. Ukr. 2020; 7:121-130