Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

2023 № 12

Economika Ukrainy 2023; 12
https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.12

СТАЛИЙ ТА ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК, ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І «ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕХІД»


ЩЕРБАКОВА Олена Анатоліївна

РОЛЬ ЗЕЛЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ У ФІНАНСУВАННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ekon. Ukr. 2023; 12:3-22https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.12.003

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ


ВІВЧАР Оксана Іванівна

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ekon. Ukr. 2023; 12:23-40https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.12.023

ЕКОНОМІКА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ І РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ


ШУБРАВСЬКА Олена Василівна, ПРОКОПЕНКО Катерина Олексіївна

РИЗИКИ ТА ІНДИКАТОРИ СТІЙКОСТІ СІЛЬГОСПВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Ekon. Ukr. 2023; 12:41-67https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.12.041

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ


ПУСТОВОЙТ Олег Валентинович

ГЛОБАЛЬНА БАГАТОПОЛЯРНІСТЬ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ Й ЗАГРОЗИ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ

Ekon. Ukr. 2023; 12:68-91https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.12.068

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ І ТЕОРЕТИЧНІ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


НЕБРАТ Вікторія Василівна

НАУКОВА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ КАРАЗІНА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ Й ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (до 250-річчя від дня народження)

Ekon. Ukr. 2023; 12:92-111https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.12.092


Зміст журналу за 2023 рік

Ekon. Ukr. 2023; 12:112-116