Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

2021 № 3

Economika Ukrainy 2021; 3
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


ТАРАСЕВИЧ Віктор Миколайович

ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І СИСТЕМА ПОХІДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ФЕНОМЕНІВ (ПРОДУКТІВ)

Ekon. Ukr. 2021; 3:3-18https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.003

РЕЗНІКОВА Наталія Володимирівна, ПАНЧЕНКО Володимир Григорович, ІВАЩЕНКО Оксана Андріївна

ВІД РЕВІЗІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ДО РЕВІЗІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ПАСТКИ НОВОГО МАКРОЕКОНОМІЧНОГО КОНСЕНСУСУ

Ekon. Ukr. 2021; 3:19-40https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.019

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА


МЕЛЬНИК Мар'яна Іванівна, СИНЮРА-РОСТУН Надія Романівна

ПОТЕНЦІАЛ СЕКТОРУ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДДАЧІ

Ekon. Ukr. 2021; 3:41-60https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.041

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ


ШИШКОВ Станіслав Євгенійович

РИНОК АКЦІЙ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН: УКРАЇНА КРІЗЬ ПРИЗМУ СВІТОВИХ РЕАЛІЙ

Ekon. Ukr. 2021; 3:61-86https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.061

РИНДЗАК Ольга Тадеївна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ВІТЧИЗНЯНИХ МІГРАНТІВ З-ЗА КОРДОНУ

Ekon. Ukr. 2021; 3:87-98https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.087